KPKM: DzialalnoscDyd / DzialalnoscDyd

Działalność dydaktyczna Instytutu

Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie przedmiotów związanych z takimi zagadnieniami jak:

W ramach zagadnień związanych z projektowaniem i konstruowaniem maszyn prowadzone są między innymi następujące zajęcia:

W grupie przedmiotów obejmujących zagadnienia diagnostyki technicznej można wymienić między innymi:

Zagadnienia dotyczące metod związanych ze sztuczną inteligencją omawiane są na takich zajęciach jak:

Zagadnienia dotyczące robotyki omawiane są na takich zajęciach jak:

Ponadto w Instytucie prowadzone są zajęcia z takich przedmiotów jak:


Odebrano ze strony http://ipkm.polsl.pl/index.php?n=DzialalnoscDyd.DzialalnoscDyd
Data wydruku: 2021-05-12 08:22:29