Wybierz język:
pl en
Witamy na stronie dotyczącej naszych ciekawych osiągnięć

Lektura zawartości strony pozwoli każdemu zapoznać się z ciekawymi pracami, projektami naukowo-badawczymi, grantami, wykładami, prelekcjami, zdobytymi nagrodami przez naszych pracowników, jak również przez naszych studentów i dyplomantów.

Nasi pracownicy poza Instytutem

Dział ten poświęcony jest informacjom o działalności naszych pracowników poza Instytutem.

 • w dniach 09-11.11.2017 r. nasi pracownicy i studenci (dr hab. inż. Marek Wyleżoł, dr inż. Marcin Januszka, mgr inż. Michał Szmajduch, mgr inż. Andrzej Jałowiecki, mgr inż. Mateusz Tyczka, Jakub Paszek i Mateusz Smarduch) wzięli udział w XV Forum Inżynierskim ProCAx w Rydzynie, gdzie wygłosili referaty.
 • w dniu 01.04.2017 r. dr hab. inż. Marek Wyleżoł wziął udział w konferencji „Printed Health #2: Aktualne zastosowania druku 3D w medycynie” w Warszawie. Wygłosił tam referat pt. "Modelowanie wokselowe realizowane haptycznie w planowaniu przedoperacyjnym - przykłady zastosowań".
 • w dniu 02.12.2016 r. dr hab. inż. Marek Wyleżoł wziął udział w konferencji „Inżynier XXI wieku” zorganizowanej przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Wygłosił tam referat pt. "Modelowanie haptyczne w medycynie".
 • w dniu 19.05.2016 r. dr hab. inż. Marek Wyleżoł wziął udział w konferencji „Zastosowanie technologii druku 3D” zorganizowanej przez Państowy Instytut Rozwoju Biznesu w Warszawie. Wygłosił tam referat pt. "Modelowanie wirtualne i drukowanie 3D w planowaniu zabiegów rekonstrukcyjnych twarzoczaszki" (współautorka: mgr inż. Małgorzata Muzalewska).
 • w dniu 07.05.2016 r. dr inż. Marcin Januszka oraz dr inż. Wawrzyniec Panfil wzięli udział w 20. Pikniku Naukowym organizowanym przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Gościnnie, na stoisku Stowarzyszenia ProCAx, prezentowali bardziej rozrywkowe możliwości technik poszerzonej rzeczywistości. W trakcie ich pokazu osoby zwiedzające stoisko miały możliwość, aby wykonać sobie wspólne zdjęcie z wybranym ulubionym wirtualnym bohaterem filmów lub bajek, np. Mistrzem Jodą, Papą Smerfem, Spidermanem, Ironmanem, Myszką Miki i in. Zdjęcia wykonywane były przy zastosowaniu technik poszerzonej rzeczywistości. Zainteresowanie pokazami było ogromne, o czym świadczy ponad 230 wykonanych zdjęć. Przykładowe zdjęcia do pobrania: fot. 1, fot. 2.
 • w dniu 22.04.2016 r. dr hab. inż. Marek Wyleżoł wziął udział w konferencji „Czy medycyna potrzebuje druku 3D?” zorganizowanej przez Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej w Lublinie. Wygłosił tam referat pt. "Modelowanie wirtualne i drukowanie 3D w planowaniu zabiegów rekonstrukcji twarzoczaszki" (współautorka: mgr inż. Małgorzata Muzalewska).
 • w dniu 10.03.2016 r. dr hab. inż. Marek Wyleżoł wziął udział w Seminarium „Wybrane zagadnienia druku 3D” zorganizowanym w ramach "IX Międzynarodowych Targów Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL" w Kielcach. Wygłosił tam referat pt. "Modelowanie wirtualne i fizyczne w inżynierii biomedycznej - zastosowania" (współautorka: mgr inż. Małgorzata Muzalewska).
 • w dniach 11-13.11.2015 r. nasi Pracownicy dr hab. inż. Marek Wyleżoł i mgr inż. Małgorzata Muzalewska wzięli udział w kursie szkoleniowym pt. "Basic Biomechanics and Experimental Methods for Joint Research" zorganizowanym pod patronatem organizacji ESSKA w Institute of Orthopaedic Research and Biomechanics (Niemcy, Ulm).
 • w dniach 6-8.11.2015 r. nasi Pracownicy wzięli liczny udział w XIII Forum Inżynierskim Stowarzyszenia ProCAx w Chynowie. Swoje referaty przedstawili: dr hab. inż. Marek Wyleżoł (współautor: mgr inż. Michał Szmajduch) pt. "Koncepcja metody konstruowania obiektów o dualnej ergonomii użytkowania", mgr inż. Małgorzata Muzalewska pt. "Metodologia wykorzystania optymalizacji wielokryterialnej do określenia postaci geometrycznej implantu ortopedycznego", mgr inż. Michał Szmajduch pt. "Weryfikacja ergonomii obiektów z użyciem biomechanicznego modelu ręki z uszkodzeniami palców", mgr inż. Małgorzata John (współautorzy: prof. dr hab. inż. John Antoni, dr hab. inż. Wojciech Skarka, prof. nzw. w Pol. Śl.) pt. "Analiza wytrzymałościowa struktury typu plaster miodu w elementach podporowych", mgr inż. Ryszard Skoberla (współautor: dr hab. inż. Wojciech Skarka, prof. nzw. w Pol. Śl. ) pt. "Układ napędowy lekkiego pojazdu elektrycznego biorącego udział w zawodach Shell Eco-marathon", mgr inż. Jezierska-Krupa Katarzyna (dr hab. inż. Wojciech Skarka, prof. nzw. w Pol. Śl.) pt. "Wirtualne prototypowanie zaawansowanych systemów bezpieczeństwa pojazdów wyścigowych", mgr inż. Mateusz Tyczka (dr hab. inż. Wojciech Skarka, prof. nzw. w Pol. Śl.) pt. "Elektryczny samochód z zasilaniem ogniwem wodorowym. Krok dalej niż z zasilaniem akumulatorowym?" oraz mgr inż. Michał Zuba (współautorzy: Tomas Arkadiusz, dr hab. inż. Wojciech Skarka, prof. nzw. w Pol. Śl.) pt. "Zastosowanie technik CAx w procesie projektowania maszyn rozdrabniających"
 • w dniach 7-9.10.2015 r. nasi Pracownicy wzięli liczny udział w międzynarodowej konferencji Methods & Tools for CAE - concepts and applications w Bochni. Swoje referaty przedstawili: dr hab. inż. Wojciech Skarka, prof. nzw. w Pol. Śl. (współautor: mgr inż. Ryszard Skoberla) pt. "PLANNING FUNCTIONS OF REHABILITATION EXOSKELETON INCLUDING SIMULATION METHODS", mgr inż. Małgorzata Muzalewska pt. "METHODOLOGY OF MULTICRITERIAL OPTIMIZATION OF THE DESIGN OF AN ORTHOPEDIC IMPLANT", mgr inż. Marcin Amarowicz pt. "DESIGNING OF THE DIAGNOSTIC SYSTEMS BASED ON THE SETS OF REQUIREMENTS", mgr inż. Michał Szmajduch (współautor: dr hab. inż. Marek Wyleżoł) pt. "CONCEPT OF MODELLING METHOD OF OBJECTS WITH DUAL ERGONOMICS".
 • w dniach 8-9.05.2015 r. mgr inż. Małgorzata Muzalewska wzięła udział w 12 edycji konferencji Majówka Młodych Biomechaników im. prof. Dagmary Tejszerskiejw Ustroniu. Wygłosiła tam referat autorów: M. Muzalewska , M. Wyleżoł i K. Ficek pt. "Bioresorbowalne implanty ortopedyczne".
 • w dniach 14-17.10.2014 r. nasi pracownicy: dr hab. inż. Wojciech Skarka, prof. nzw. w Pol. Śl., dr hab. inż. Marek Wyleżoł oraz dr inż. Marcin Januszka wzięli udział w Międzynarodowym Kongresie CAxInnovation zorganizowanym w Krakowie. dr hab. inż. Wojciech Skarka, prof. nzw. w Pol. Śl. oraz dr inż. Marcin Januszka wzięli udział w sesji plakatowej (prezentując krótkie omówienia swoich prac), natomiast dr hab. inż. Marek Wyleżoł wygłosił referat zamawiany pt. "Metodyka modelowania w inżynierii biomedycznej z użyciem inżynierii rekonstrukcyjnej" (współautorką merytoryczną była mgr inż. Małgorzata Muzalewska (Otrębska)).
 • w dniach 19-24.05.2014 r. nasi pracownicy: mgr inż. Małgorzata Otrębska i dr hab. inż. Wojciech Skarka, prof. nzw. w Pol. Śl. wzięli udział w sympozjum Tools and Methods of Competitive Engineering (TMCE) w Budapeszcie, Węgry. Wygłosili tam dwa referaty pt. "Advanced driver assistance systems for electric race car" oraz "Application of numerical inverse model to determine the characteristic of electric race car".
 • w dniach 12-18.05.2014 r. nasi pracownicy: mgr inż. Mirosław Targosz oraz dr hab. inż. Marek Wyleżoł wzięli udział jako opiekunowie zespołów studenckich Smart Power Prototype oraz smart Power Urban w corocznych zawodach Shell Eco-marathon w Rotterdamie, Holandia
 • w dniach 9-11.05.2014 r. nasi pracownicy: mgr inż. Małgorzata Otrębska, mgr inż. Małgorzata John oraz dr hab. inż. Marek Wyleżoł wzięli udział w konferencji Majówka Młodych Biomechaników w Ustroniu. Referat autorów: M. Otrębska, B. Szczodry, D. Samolczyk-Wanyura, M. Wyleżoł pt. „Komputerowe wspomaganie i technologie generatywne w planowaniu zabiegów rekonstrukcji twarzoczaszki” zajął trzecie miejsce w konkursie na najlepszą prezentację
 • w dniach 17-23.11.2013 r. odbył się wyjazd badawczy dr. inż. Andrzeja Katunina do Technische Universitaet Dresden, Institut fuer Leichtbau und Konststofftechnik, Niemcy
 • 12.11.2013 - realizacja programu Mentoring FNP w ramach projektu SKILLS finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, osoba mentorowana - dr inż. Andrzej Katunin, Mentor - prof. Pedro P. Camanho, Universidade do Porto, Portugalia
 • w dniach 2-3.10.2013 r. nasi pracownicy: dr hab. inż. Wojciech Skarka, prof. nzw. w Pol. Śl., mgr inż. Małgorzata Otrębska, dr inż. Marek Wyleżoł, dr inż. Marcin Januszka, dr inż. Sebastian Rzydzik oraz dr inż. Krzysztof Psiuk wzięli udział w XII Forum Stowarzyszenia ProCAx, które odbywało się w ramach targów Wirtotechnologia zorganizowanych w centrum ExpoSilesia w Sosnowcu. Autorzy Ci również przygotowali plakaty. Można je pobrać ze strony ProCAx
 • w dniu 12.09.2013 r. nasi pracownicy: dr inż. Marek Wyleżoł, dr inż. Sebastian Rzydzik, dr inż. Dominik Wachla oraz mgr inż. Angelika Wronkowicz wzięli udział w XXVI Sympozjonie PKM, który w tym roku odbył się w Szczyrku
 • nagroda koncernu FIAT w konkursie na najlepszą pracę dyplomową magisterską i doktorską za pracę doktorską dla dr. inż. Andrzeja Katunina pt. "Ocena trwałości zmęczeniowej laminatów polimerowych w stanie lepkosprężystym z uwzględnieniem zjawisk cieplnych" – Politechnika Śląska, FIAT Polska; Rektor Politechniki Śląskiej, Prezes Zarządu FIAT Polska, Bielsko-Biała 03.07.2013
 • w ramach jubileuszowej - 10 edycji Konferencji Naukowej im. prof. Dagmary Tejszerskiej "Majówka Młodych Biomechanikow" w Ustroniu (10-12.05.2013) mgr inż. Małgorzata Otrębska wygłosiła referat pt. „Wspomaganie kierowcy bolidu mushellka poprzez zastosowanie zaawansowanych systemów automatyki jazdy” (Autorzy referatu: Małgorzata Otrębska, Wojciech Skarka i Piotr Zamorski)
 • w dniach 23-24.04.2013 r. dr inż. Marek Wyleżoł wziął udział w międzynarodowym sympozjum Third International Symposium on Communicability, Computer Graphics and Innovative Design for Interactive Systems (CCGIDIS 2013) w Wenecji (Włochy). Wygłosił tam referat pt. "Modeling of skull implants with use of CAx and haptic systems"
 • 11.04.2013 r. mgr inż. Małgorzata Otrębska oraz dr inż. Marek Wyleżoł wzięli udział w wydarzeniu inżynierskim CAx Innovation zorganizowanym przez Stowarzyszenie ProCAx w warszawskim Muzeum Techniki, gdzie wspólnie wygłosili referat pt. "Modelowanie implantów w kranioplastyce - od tomografii komputerowej do modelu wirtualnego".
 • 11.04.2013 r. dr hab. inż. Wojciech Skarka, prof. nzw. w Pol. Śl. wziął udział w wydarzeniu inżynierskim CAx Innovation zorganizowanym przez Stowarzyszenie ProCAx w warszawskim Muzeum Techniki, gdzie wygłosił referat pt. "Innowacyjne metody poprawy efektywności energetycznej transportu na przykładzie energooszczędnego bolidu elektrycznego MuSHELLka startującego w światowych wyścigach Shell Eco-marathon".
 • w dniach 11-14.04.2012 r. w ramach XI International Technical Systems Degradation Conference, w Liptowskim Mikulaszu udział wzięli prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa oraz mgr inż. Marcin Amarowicz wraz z referatem pt. Management of requirements for developed diagnostic systems.
 • w dniach 3-5.09.2012 r. w ramach 5th International Congress on Technical Diagnostics, Diagnostics’2012 w Krakowie udział wzięli prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa oraz mgr inż. Marcin Amarowicz z referatem pt. Acquisition of requirements for diagnostic systems.
 • wyjazd badawczy dra. inż. Andrzeja Katunina do: Technische Universitaet Dresden, Institut fuer Leichtbau und Konststofftechnik, Niemcy, w ramach stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej "START" dla wybitnych młodych naukowców, sierpień-wrzesień 2012
 • dr hab. inż. Wojciech Skarka, prof. nzw. w Pol. Śl. brał udział w realizacji konstrukcji samochodu do wyścigu The Greenpower Corporate Challenge 2010, który odbył się 25 kwietnia 2010 na torze Goodwood Motor Circuit w brytyjskim Chichester. W zawodach wzięły udział 34 drużyny. Grupa, w której uczestniczył zdobyła 6 miejsce w wyścigu oraz otrzymali wyróżnienie Best Engineer Car za najlepszą konstrukcję samochodu w wyścigu
 • udział w Śląskiej Nocy Naukowców 2011 - wykład i warsztaty "Co jest wspólnego między kalafiorem, afrykańską wioską a strukturą galaktyki? Nieopowiedziana historia o fraktalach" (uczestnicy: prof. dr hab. Marek Berezowski, mgr inż. Andrzej Katunin, dr inż. Damian Skupnik, mgr inż. Daniel Pająk)
 • w dniach 19-21.09.2011 w ramach 10th International Science and Technology Conference Diagnostics of Processes and Systems w Zamościu udział wzięli prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa, dr inż. Paweł Chrzanowski, dr inż. Tomasz Rogala, mgr inż. Marcin Amarowicz z referatem pt. Platforma do budowania sieci stwierdzeń, autorzy
 • 24.03.2010 r. dr inż. Piotr Przystałka wziął udział w uroczystej gali w siedzibie Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów gdzie ogłoszono wyniki II Ogólnopolskiego konkursu MŁODZI INNOWACYJNI 2010 na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinach automatyki, robotyki i pomiarów. Jury pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Janusza Kacprzyka (Instytut Badań Systemowych PAN) przyznało w każdej z kategorii nagrody stopnia I i II oraz wyróżnienia. Jedno z wyróżnień otrzymał dr inż. Piotr Przystałka za pracę doktorską "Metodyka modelowania neuronowego w diagnostyce procesów z uwzględnieniem elementów teorii chaosu" wykonaną pod opieką prof. dra hab. Wojciecha Moczulskiego. Recenzentami rozprawy byli prof. dr hab. inż. Józef Korbicz (Członek Korespondent PAN, Uniwersytet Zielonogórski) oraz prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa (Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska)
 • 16.01.2010 r. na walnym zebraniu Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich ProCAx dr inż. Marek Wyleżoł został wybrany na stanowisko Członka Zarządu
 • Dr inż. Marek Wyleżoł wziął udział w VIII Forum Inżynierskim ProCAx, które odbyło się w dniach 19-22.11.2009r., jako konferencja towarzysząca II Międzynarodowym Targom Metod i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów WIRTOTECHNOLOGIA 2009. Wygłosił tam referat pt. "Zastosowanie metod haptycznych w modelowaniu i analizach inżynierskich" (prezentacja referatu jest do pobrania ze strony www.procax.org.pl/downloads.php?cat_id=3&rowstart=15)
 • Wyjazd badawczy mgr. inż. Andrzeja Katunina do Technische Universitaet Dresden, Institut fuer Leichtbau und Konststofftechnik, Niemcy, 02-15.12.2009
 • Udział w Nocy Naukowców 2009 (25.11.2009) - Prezentacja "Zespołu autonomicznych mobilnych robotów patrolujących"
 • Prezentacja wyników projektu badawczego pt. „Zespół specjalizowanych robotów mobilnych do inspekcji grupowej obiektów technicznych” podczas międzynarodowych targów SERI 2009 (Salon Europeen de la Recherche & de l’Innovation, Paryż, 3-5.06.2009r.) - obszerna relacja z naszym wywiadem w Radio France International
 • Prezentacja wyników projektu badawczego pt. „Zespół specjalizowanych robotów mobilnych do inspekcji grupowej obiektów technicznych” podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich ITM 2009 (Innowacje-Technologie-Maszyny, Poznań, 16-19.06.2009r.) - relacje oraz wywiady w TV Biznes oraz TVP Poznań
 • Prezentacja wyników projektu badawczego pt. „Zespół specjalizowanych robotów mobilnych do inspekcji grupowej obiektów technicznych” podczas Dni Nauki i Przemysłu (22.05.2009, Gliwice)
 • Krótka wizyta mgr. inż. Andrzeja Katunina w Technische Universitaet Dresden, Institut fuer Leichtbau und Konststofftechnik, Niemcy, 06.2008

Nagrody, awanse i wyróżnienia naszych pracowników

Dział ten poświęcony jest informacjom o uzyskanych nagrodach, medalach i innych wyróżnieniach uzyskanych przez naszych pracowników.

 • w dniu 05.09.2017 odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Muzalewskiej nt. "Metodyka wielokryterialnej optymalizacji cech geometrycznych implantu ortopedycznego do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego". Promotorem pracy był prof. dr hab. Wojciech Moczulski.
 • Dr inż. Andrzej Katunin w wyniku uchwały Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Pol. Śl. z dn. 18.11.2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie Budowa i Eksploatacja Maszyn.
 • Mgr inż. Małgorzata Muzalewska biorąc udział w dniach 6-8.11.2015 r. w XIII Forum Inżynierskim Stowarzyszenia ProCAx w Chynowie otrzymała nagrodę ufundowaną przez miesięcznik Mechanik w postaci zaproszenia do publikacji w wersji papierowej artykułu napisanego na podstawie wygłoszonego referatu pt. "Metodologia wykorzystania optymalizacji wielokryterialnej do określenia postaci geometrycznej implantu ortopedycznego".
 • Dr inż. Andrzej Katunin zajął trzecie miejsce w konkursie popularyzatorskim INTER, organizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu SKILLS. Tym samym dołączył do grona najlepszych popularyzatorów nauki w Polsce.
 • w dniu 22.09.2014 mgr inż. Mirosław Targosz obronił pracę doktorską nt. "Optymalizacja energochłonności całkowitej pojazdu elektrycznego". Promotorem pracy był dr hab. inż. Wojciech Skarka, prof. nzw. w Pol. Śl.
 • Zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia I za osiągnięcia naukowe (Otrzymali: dr inż. A. Bzymek, dr inż. M. Fidali i dr inż. W. Jamrozik (2013)
 • Zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia I za osiągnięcia dydaktyczne (Otrzymali: Prof. W. Moczulski, Prof. W. Skarka, dr inż. W. Panfil, dr inż. M. Januszka, dr inż. P. Przystałka, dr inż. M. Wyleżoł, dr inż. S. Rzydzik, dr inż. A. Katunin) - 2013.
 • 9.12.2013 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dra inż. Marka Wyleżoła, w wyniku którego Rada Wydziału Mechanicznego Technologicznego Pol. Śl. przyznała mu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie Budowa i Eksploatacja Maszyn.
 • dr inż. Andrzej Katunin otrzymał stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej "START" dla wybitnych młodych naukowców, kwiecień 2013.
 • wyróżnienie dla dra inż. Andrzeja Katunina w VII Konkursie miesięcznika Forum Akademickie na artykuł popularnonaukowy pod hasłem "Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach" za artykuł o geometrii fraktalnej pt.: "Od wszechświata do atomu. Tajniki fraktalnej rzeczywistości", luty 2012.
 • dr inż. Piotr Przystałka - nagroda Zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia dydaktyczne (2012).
 • dr inż. Andrzej Katunin - nagroda Zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia dydaktyczne (2012).
 • dr inż. Andrzej Katunin otrzymał stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej "START" dla wybitnych młodych naukowców, kwiecień 2012.
 • dr inż. Piotr Przystałka - nagroda Zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia dydaktyczne (2011).
 • dr inż. Piotr Przystałka - nagroda III stopnia Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia naukowe (Politechnika Śląska, Gliwice, 2010).
 • dr inż. Piotr Przystałka otrzymał wyróżnienie w II Ogólnopolskim konkursie MŁODZI INNOWACYJNI 2010 za pracę doktorską pt. "Metodyka modelowania neuronowego w diagnostyce procesów z uwzględnieniem elementów teorii chaosu" wykonaną pod opieką prof. dra hab. Wojciecha Moczulskiego.
 • dr inż. Krzysztof Ciupke otrzymał zespołową Nagrodę Rektora Politechniki Śląskiej stopnia I za osiągnięcia organizacyjne (data przyznania: 14.10.2009).
 • dr inż. Piotr Przystałka otrzymał wyróżnienie za pracę doktorską pt. "Metodyka modelowania neuronowego w diagnostyce procesów z uwzględnieniem elementów teorii chaosu" wykonaną pod opieką prof. dra hab. Wojciecha Moczulskiego - Politechnika Śląska, Rada Wydziału Mechanicznego Technologicznego, Gliwice (2009).
 • mgr inż. Andrzej Katunin otrzymał wyróżnienie w V Konkursie miesięcznika Forum Akademickie na artykuł popularnonaukowy pod hasłem "Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach" za artykuł o laminatach polimerowych pt.: "O myślących strukturach i kompozytowych grzankach".
 • Nagroda koncernu FIAT w konkursie na najlepszą pracę dyplomową magisterską i doktorską za pracę dyplomową magisterską dla Andrzeja Katunina pt. "Porównanie metod modelowania i oceny degradacji kompozytów wielowarstwowych stosowanych w budowie środków transportu" – Politechnika Śląska, FIAT Polska; Rektor Politechniki Śląskiej, Prezes Zarządu FIAT Polska, Bielsko-Biała 09.03.2009.
 • Wyróżnienie dla Andrzeja Katunina za pracę dyplomową magisterską pt. "Porównanie metod modelowania i oceny degradacji kompozytów wielowarstwowych stosowanych w budowie środków transportu" - Politechnika Śląska, Rada Wydziału Mechanicznego Technologicznego, Gliwice, 13.07.2008.
 • Zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia I za osiągnięcia naukowe z dn. 14.10.2008 (Otrzymali: Prof. W. Moczulski, W. Panfil, M. Januszka, P. Przystałka, M. Adamczyk, M. Wyleżoł).
 • mgr inż. Piotr Przystałka Nagroda Zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia naukowe (2008).

Nasze projekty badawcze i inwestycyjne

 Dział ten poświęcony jest informacjom o zrealizowanych i realizowanych w Instytucie projektach badawczych i inwestycyjnych.
 • konsorcjum SUT, VSB. AITEMIN, Simmersion GmbH, SkyTech Research złożyło projekt TeleRescuer, który został zakwalifikowany do finansowania.
 • IPKM jako członek konsorcjum otrzymał projekt z programu InnoTech.
 • Tytuł projektu badawczego: "Zespół specjalizowanych robotów mobilnych do inspekcji grupowej obiektów technicznych"
Projekt badawczy: PW-004/ITE/02/2006
Nr umowy: PW-004/02/2006/4/UW-2006
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Moczulski
Wynikiem końcowym zrealizowanego projektu badawczego było opracowanie i zbudowanie zespołu robotów przeznaczonych do dozorowania i inspekcji dużych obiektów technicznych, z wykorzystaniem bezprzewodowego przesyłania danych w postaci obrazów wizyjnych oraz wybranych wielkości fizycznych charakteryzujących wybrane obiekty podlegające inspekcji. Pozostałe informacje na ten temat dostępne są na stronie własnej projektu.
 • Tytuł projektu badawczego: "Autonomiczny mobilny robot inspekcyjny"
Projekt badawczy: PW-004/ITE/02/2005
Nr umowy: PW-004/02/2005/2/UW-2005
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Moczulski
Wynikiem końcowym zrealizowanego zadania badawczego, zgodnie z wyznaczonym celem, był mobilny robot w niekomercyjnej wersji prototypowej, umożliwiający inspekcję kanałów, zróżnicowanych w zakresie przekroju, położenia, kierunku czy liczby załamań, wyposażony w inteligentny system sterowania układem ruchu oraz system detekcji i rozpoznawania swojego otoczenia. Pozostałe informacje na ten temat dostępne są na stronie własnej projektu.
 • Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej w Gliwicach wzięła udział w pierwszym konkursie projektów w ramach działania 1.3.1 "Regionalna Infrastruktura Edukacyjna" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. W ramach realizacji projektu pt. "Utworzenie wielofunkcyjnego Laboratorium CAD/CAM i Diagnostyki Technicznej" dokonano zakupów w następujących kategoriach tematycznych:
  • Zakup wyposażenia do Laboratorium CAD/CAM
  • Zakup wyposażenia do eksperymentalnych badań modalnych
  • Zakup systemu termowizyjnego czasu rzeczywistego
  • Zakup systemu oceny zagrożeń hałasem i drganiami
  • Zakup instalacji zabezpieczenia i udostępnienia laboratoriów
  • Zakup systemu diagnostyki procesów dynamicznych
Projekt ten został pozytywnie zrealizowany oraz rozliczony.
01.12.2006 - w dzienniku "Gazeta Wyborcza (Katowice)" ukazał się artykuł pt. Frezarka dla Lorda Vadera , będący trochę innym spojrzeniem na uroczystość otwarcia laboratorium.
30.11.2006 w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn odbyło się uroczyste otwarcie Wielofunkcyjnego Laboratorium CAD/CAM i Diagnostyki Technicznej. Uroczyste otwarcie Laboratorium uświetnili swoim przybyciem m.in. JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński, Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab. inż. Ryszard K. Wilk oraz Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego prof. dr hab. inż. Jerzy Świder.
11.2006 - w czasopiśmie "Z życia Politechniki Śląskiej" nr 2/2006 (166)/2006 ukazał się artykuł pt. "Otwarcie Wielofunkcyjnego Laboratorium CAD/CAM i Diagnostyki Technicznej" będący sprawozdaniem z uroczystego otwarcia lLaboratorium (http://biuletyn.polsl.pl/0611/wydarzenia.aspx).

Osiągnięcia i nagrody naszych studentów

Dział ten poświęcony jest informacjom o szczególnych osiągnięciach naszych studentów i absolwentów.

 • w dniu 18.06.2018 odbyła się gala wręczenia nagród podczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. Jury VIII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów Automatyki i Robotyki wyróżniło Pana mgr inż. Pawła Mynca nagrodą II stopnia za pracę magisterską pod tytułem „Zastosowanie systemu ekspertowego do diagnozowania wybranego układu automatyki”, której promotorem jest dr inż. Piotr Przystałka. Podjęta w pracy dyplomowej magisterskiej tematyka nawiązuje do potrzeby stosowania nowych metodyk i środków umożliwiających praktyczne wdrażanie koncepcji Przemysłu 4.0. Zaproponowane w pracy rozwiązanie stanowi nowatorskie i praktyczne podejście do budowy diagnostycznych systemów eksperckich działających w chmurze obliczeniowej. Nagroda, poza prestiżem, oznacza również gratyfikację finansową nie tylko dla naszego absolwenta, ale również dla Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Wyróżnienie dla Wydziału odebrał Prodziekan ds. Ogólnych dr hab. inż. Wojciech Sitek.
 • w dniu 20.11.2015 r. nasz absolwent - mg inż. Piotr Baran odebrał nagrodę za zdobycie drugiego miejsca w XII edycji konkursu Otwarte Drzwi zorganizowanego przez PFRON, w kategorii "prace magisterskie z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz rozwiązań technologicznych służących osobom niepełnosprawnym"; tytuł nagrodzonej pracy to: „Konstrukcja manipulatora rehabilitacyjnego dla osób po endoprotezoplastyce stawu kolanowego". Promotorem pracy magisterskiej był dr hab. inż. Marek Wyleżoł.
 • w dniach 12-18.05.2014 r. studenci zespołów Smart Power Prototype oraz Smart Power Urban wzięli udział w kolejnej edycji corocznych zawodów Shell Eco-marathon w Rotterdamie (Holandia). Zespół Smart Power Prototype z bolidem MuShellka zajął 12. pozycję, ustanawiając nowy rekord Polski w klasie pojazdów prototypowych napędzanych energią elektryczną (487,34 km/1kWh). Natomiast zespół Smart Power Urban, startując pierwszy raz w kategorii małych pojazdów miejskich napędzanych energią elektryczna z bolidem Baytel zajął podobnie 12. pozycję, ustanawiając tym samym rekord Polski (59,75 km/1kWh).
 • mgr inż. Radosław Zagórski zajął III miejsce w XIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym (rok akademicki 2011/2012). Tytuł pracy "Optymalizacja nadwozia pojazdu elektrycznego". Promotor: dr inż. Marek Wyleżoł.
 • W dniu 8.05. studenci zespołu Smart Power odebrali w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z rąk pana premiera Donalda Tuska oraz pani minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej nagrodę z konkursu „Generacja Przyszłości”. Na uroczyste rozdanie nagród został zaproszony zespół Smart Power wraz z opiekunem dr hab. inż. Wojciechem Skarką prof. nzw. W Pol. Śl., panią prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju dr hab. inż. Anną Timofiejczuk, prof. nzw. w Pol. Śl. oraz Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia prof. dr hab. Stanisławem Kochowskim.
 • mgr inż. Marcin Szala otrzymał wyróżnienie I stopnia w IX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym (rok akademicki 2007/2008). Tytuł pracy "Projekt i konstrukcja zawieszenia podnoszonych kół motocykla czterokołowego". Promotor: dr inż. Krzysztof Ciupke. Do pobrania: dyplom Δ i list gratulacyjny Δ.
 • mgr inż. Michał Świadek otrzymał wyróżnienie w konkursie "Techniki wirtualne w praktycznych zastosowaniach technicznych" zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich „ProCAx” (http://www.procax.org.pl) za zgłoszenie pracy dyplomowej magisterskiej pt. "Wirtualny model urządzenia do składania opakowań kartonowych" (praca obroniona w roku 2009, promotor: dr inż. Marek Wyleżoł). Szczegółowy komunikat w uzyskanym wyróżnieniu dostępny jest na stronie http:// www.procax.org.pl/pliki/Konkurs_praca_dyplomowa_2009.pdf.
 • Członkowie Koła Naukowego Zastosowania Metod Sztucznej Inteligencji AI-METH wzięli udział w międzynarodowych zawodach robotów RobotChallenge 2009 w Wiedniu (21.03.2009). Członkowie (studenci i doktoranci) Koła Naukowego AI-METH w imprezie wzięli udział po raz pierwszy, wystawiając pięć robotów do walk sumo oraz jednego robota śledzącego linię. Zawody dla członków Koła Naukowego zakończyły się ogromnym sukcesem. W konkurencji Sumo Robotów (kategoria Standard) robot zbudowany przez jednego z członków Koła Naukowego zajął trzecie miejsce w gronie 34 robotów sumo z całej Europy. Sukces jest tym cenniejszy, że konkurencja była niezwykle silna. Pozostałe roboty wystawione przez członków Koła Naukowego również spisywały się doskonale wygrywając zdecydowaną większość z rozegranych walk.
 • W 2008 roku Koło Naukowe Zastosowania Metod Sztucznej Inteligencji AI-METH zorganizowało pokazowe zawody sumo robotów na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Zawody te cieszyły się sporym zainteresowaniem ze strony studentów, a także mediów (prasa, telewizja). Reportaż z tych zawodów ukazał się w serwisie informacyjnym Aktualności (TVP Katowice) dn. 05.05.2008r.
 • Koła Naukowe AI-METH zyskało duży rozgłos w prasie. Artykuły dotyczące działalności studentów Koła Naukowego AI-METH ukazywały się w następujących periodykach:
  • artykuł pt. „Walki Robotów” (8.05.2008, „Echa Miasta”),
  • artykuł pt. ”Cybernetyczne … sumo” (8.05.2008, „Trybuna Górnicza”),
  • notatka „Pojedynek robotów” (9.05.2008, „Polska Dziennik Zachodni”).
 • Członkowie Koła Naukowego Zastosowania Metod Sztucznej Inteligencji AI-METH wystąpili w programie Tropiciele, wyemitowanym w dn. 14 stycznia 2008r. na antenie TVP Katowice. W programie członkowie Koła Naukowego omówili zasady budowy autonomicznych robotów mobilnych (głównie robotów do walk sumo).
 • Członkowie Koła Naukowego wzięli udział w Międzynarodowych Zawodach Robotów – Robotic Arena 2008 organizowanych we Wrocławiu w dniu 13.12.2008. W ramach imprezy, w której brali udział uczniowie i studenci z całego świata, wystawione zostały roboty zbudowane przez członków Koła Naukowego: 5 robotów do walk sumo oraz jeden robot tzw. „line follower”.
 • Członkowie Koła wzięli udział w kolejnych zawodach sumo robotów Sumo Challenge Łódź 2008 (21.06.2008). W zawodach wystawionych zostało 5 robotów studentów Koła Naukowego AI-METH. Dwa z wystawionych robotów (SafetyCar i Knight Rider) powtórzyły sukces osiągnięty na poprzednich zawodach ponownie zajmując 5 miejsce (po przegranej w ćwierćfinale).
 • Członkowie Koła wraz ze swoimi robotami wzięli ponowny udział w Ogólnopolskich Zawodach Sumo Robotów i Festiwalu Robotów CybAiRBot 2008 organizowanych w Poznaniu (10.05.2008). Członkowie Koła wystawili 4 roboty, z czego najlepszy z robotów (Knight Rider) zajął 5 miejsce (w gronie ponad 50 drużyn).
 • W konkursie na najciekawszą konstrukcję robota, organizowanym przez Instytut Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Technik Wytwarzania Politechniki Śląskiej (07.03.2008) członkowie Koła Naukowego AI-METH wraz z robotem A.I.P.O.D. otrzymali nagrodę - pierwsze wyróżnienie. W nagrodę członkowie Koła otrzymali zdalnie sterowany, czterokanałowy helikopter z podwójnym śmigłem LamaV3.
 • Drużyna studentów Koła Naukowego Zastosowania Metod Sztucznej Inteligencji AI-METH wystawiła do walki w Poznaniu w Zawodach Sumo Robotów (towarzyszących Festiwalowi Robotów CybAiRBot, 14.04.2007) zbudowanego przez siebie autonomicznego robota o nazwie A.I.P.O.D. Drużyna, w skład której wchodzili członkowie Koła AI-METH wraz z robotem A.I.P.O.D w swoim debiutanckim występie w zawodach ostatecznie zajęła w gronie 48 drużyn (w skład których wchodzili głównie uczniowie i studenci szkół technicznych) po przegranej w ćwierćfinale, wysokie 5 miejsce (ex-equo z trzema innymi drużynami). Relację z zawodów, przygotowaną przez studentów, zamieszczono na łamach miesięcznika „Z życia Politechniki Śląskiej” (Nr 7. Kwiecień 2007).

Tam pracują nasi absolwenci

Dział ten poświęcony jest prezentacji naszych absolwentów, którzy w swojej karierze zawodowej odnieśli znaczące sukcesy.
  
mgr inż. Monika Porc
Stanowisko: Dyrektor Działu Sprzedaży systemów PLM / Sales Team Leader

tel. +48 32 7755012
tel.kom. +48 507 120914
fax: +48 32 7755019

KS AUTOMOTIVE Sp. z o.o.
Ul. Eiffel'a 10
44-109 Gliwice
  
mgr inż. Sebastian Radowski
Szef Działu Wdrożeniowo-Szkoleniowego / IPL Solutions

tel. + 48 (32) 417 12 13
IPL Solutions
Ul. Leśna 1a
47-400 Racibórz
  
mgr inż. Michał Świadek
Stanowisko: Konstruktor

tel. +48 32 279 10 90

Zakład Mechaniki Przemysłowej "ZAMEP" Sp. z o.o.
Ul. Udzieli 6
44-100 Gliwice
  
mgr inż. Łukasz Toboła
Stanowisko: Sztygar zmianowy

tel. +48 506 640 230

Kopalnia Węgla Kamiennego "Zofiówka"
Ul. Rybnicka 6
44-335 Jastrzębie Zdrój
  
mgr inż. Michał Ogierman
Stanowisko: konstruktor

tel. +48 33 813 5878
fax. +4833 813 2128

Avio Polska Mechanical Design Department
Ul. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko Biała
  
mgr inż. Robert Burzyński
Stanowisko: konstruktor

tel. +48 32 4294 243
fax. +48 32 4294 287

Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. Rybnik Engineering Center
Ul. Przemysłowa 2c
44-203 RybnikOpiekun strony: dr hab. inż. Marek Wyleżoł (e-mail: )

Ostatnia aktualizacja: 23.06.2018

Edytuj - Wydrukuj - Wyszukaj