Wybierz język:
pl en
Informacje dla studentów

Zajęcia dydaktyczne

Nasza Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne na prawie wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Mechanicznym-Technologicznym. Szczegóły dotyczące prowadzonych przez nas zajęć znajdują się w dziale "Aktualnie prowadzone zajęcia".

Materiały dla studentów

Do wszystkich zajęć prowadzonych w naszej Katedrze przygotowane są przez prowadzących zajęcia materiały pomocnicze. Wszystkie materiały można znaleźć na Platformie Edukacyjnej.

Konsultacje pracowników

Szczegółowy plan zajęć oraz godziny konsultacji pracowników naszej Katedry są umieszczone na Planie Zajęć.

Koła naukowe

W naszej Katedrze prowadzonych jest szereg kół naukowych, w których zainteresowani studenci mogą rozwijać swoje zainterowania i poznawać nowe zagadnienia. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Kół Naukowych, znajdujących się pod opieką naszych pracowników. Szczegółowe informacje można znaleźć w dziale Koła naukowe.

Nasze Laboratoria

Studenci naszej Katedry mają dostęp do pomieszczeń i sprzętu w naszych laboratoriach. Informacje na temat naszych laboratoriów można znaleźć w dziale Laboratoria.

Prace dyplomowe i przejściowe

Informacje dotyczące materiałów związanych z wykonywaniem prac dyplomowych oraz przejściowych można znaleźć na stronach Platformy Edukacyjnej. Przykładowe tematy prac realizowanych w naszej Katedrze oraz ich wyniki można zobaczyć w dziale "Prace studentów". Tematy wykonywanych projektów i prac są przydzielane za pośrednictwem systemu SUP.

Edytuj - Wydrukuj - Wyszukaj