KPKM: LabAM / HomePage

Pracownia analizy modalnej

Informacje ogólne

Pracownia Analizy Modalnej (PAM) należy do Wielofunkcyjnego Laboratorium CAD/CAM i Diagnostyki Technicznej utworzonego w ramach projektu finansowanego ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). W laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne z Analizy Modalnej oraz badania dynamiki struktur mechanicznych w tym kompozytowych. Badania prowadzone są przez studentów i pracowników Instytutu.

Laboratorium oferuje specjalistyczny sprzęt do badań modalnych, który może być zastosowany zarówno w laboratorium jak i poza nim.

Wyposażenie laboratorium zakupiono m.in. w ramach projektów finansowynych przez Unię Europejską.


Oferta badawcza

Duże doświadczenie pracowników Instytutu PKM, w prowadzeniu badań modalnych w połączeniu z unikalną i nowoczesną aparaturą pomiarową oraz specjalizowanym oprogramowaniem pozwalają badać własności modalne i rozwiązywać różnorodne problemy wynikające z niepożądanych własności dynamicznych struktur mechanicznych.

Do podstawowej oferty badawczej Pracowni Analizy Modalnej można zaliczyć:

Zespół naukowców Instytutu PKM jest przygotowany aby rozszerzyć zaprezentowaną ofertę o metodę badawczą wynikającą ze sformułowanej potrzeby i charakteru przedstawianego problemu naukowo-badawczego.

Zaplecze techniczne

Pracownia Analizy Modalnej wyposażona jest w nowoczesną i unikalną aparaturę badawczą oraz oprogramowanie dedykowane do prowadzenia badań modalnych. Posiadamy młotki modalne firmy PCB i wzbudnik elektrodynamiczny firmy Tira Do pomiarów drgań wymuszonych struktury dysponujemy lekkimi i czułymi akcelerometrami firm PCB i Bruel&Kjear. Drgania obiektów lekkich mierzymy za pomocą skanującego wirobometru laserowego i jednopunktowego wibrometru laserowego firmy Polytec. Do celów kondycjonowania, przetwarzania i analizy sygnałów wykorzystujemy zaawansowane i nowoczesne analizatory SCADAS firmy LMS działające pod kontrolą oprogramowania LMS Test.Lab i LMS Test.Xpress dedykowanego do analizy modalnej w swojej klasycznej jak i eksploatacyjnej odmianie.

Wyjątkową i zasługującą na szczególną uwagę posiadaną przez nas aparaturą jest wibrometr laserowy skanujący PSV-400 firmy Polytec pozwalający w błyskawiczny i wyjątkowo skuteczny sposób prowadzić badania modalne na dużych i odległych jak i bardzo małych strukturach mechanicznych.

Każde z naszych urządzeń, można transportować co pozwala na prowadzenie badań w terenie.

W laboratorium znajduje się również niezbędna infrastruktura do mocowania badanych obiektów.

Wieloletnie doświadczenie badawcze pracowników Instytutu PKM pozwala wykorzystać pełne możliwości posiadanego sprzętu i oprogramowania oraz tworzyć zaawansowane metody rozwiązywania rozmaitych problemów naukowych i inżynierskich.

Lokalizacja

ul. Konarskiego 18a
44-100, Gliwice
Sala 546

Kontakt

dr inż. Marek FIDALI
dr inż. Dominik WACHLA

Zobacz też

Odebrano ze strony https://ipkm.polsl.pl/index.php?n=LabAM.HomePage
Data wydruku: 2022-08-13 23:54:48