Wybierz język:
pl en
Pracownia diagnostyki maszyn

Informacje ogólne

Pracownia Diagnostyki Maszyn (PDM) należy do Wielofunkcyjnego Laboratorium CAD/CAM i Diagnostyki Technicznej utworzonego w ramach projektu finansowanego ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Działalność prowadzona w PDM obejmuje różne obszary szeroko rozumianej diagnostyki i eksploatacji maszyn. Duże zaplecze aparaturowe i lokalowe pozwala na elastyczną organizację różnorodnych stanowisk badawczych umożliwiających:

 • realizację laboratoryjnych zajęć dydaktycznych m. in. z następujących przedmiotów:
  • Metod diagnostyki technicznej
  • Podstaw eksploatacji i diagnostyki maszyn
  • Metod ograniczania hałasu i drgań
  • Eksploatacji oraz diagnostyki maszyn i urządzeń
  • Systemów pomiarowych
 • prowadzenie badań przez studentów studiów inżynierskich, magisterskich i doktoranckich w ramach realizowanych przez nich prac przejściowych, dyplomowych i doktorskich
 • prowadzenie badań własnych przez pracowników Instytutu PKM
 • prowadzenie badań w ramach projektów badawczych finansowanych przez budżet Państwa oraz firmy prywatne
 • prowadzenie innych badań zleconych

Posiadana aparatura pomiarowa i oprogramowanie mogą być dopasowane do indywidualnych potrzeb i wymagań badawczych co pozwala na wykonywanie unikalnych badań wykraczających poza dziedzinę diagnostyki i eksploatacji maszyn na terenie laboratorium jak również poza nim.

Wyposażenie laboratorium zakupiono m.in. w ramach projektów finansowynych przez Unię Europejską.


Zapraszamy na wirtualną wycieczkę po naszym laboratorium

Oferta badawcza

Duże doświadczenie badawcze pracowników Instytutu PKM, aparatura pomiarowa i oprogramowanie stanowią ogromny potencjał PDM, który może zostać spożytkowany do celów rozwiązywania skomplikowanych i złożonych zagadnień inżynierskich, naukowych i badawczych. Zapraszamy do współpracy wszystkich, których potrzeby wymagają zastosowania zaawansowanych metod naukowo-badawczych oraz nowoczesnej aparatury pomiarowej.

Do podstawowej oferty badawczej Pracowni Diagnostyki Technicznej można zaliczyć:

 • Badania diagnostyczne maszyn i urządzeń - wykonywanie badań diagnostycznych i ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń na podstawie zarejestrowanych przez nas jak i powierzonych sygnałów diagnostycznych.
 • Diagnostyka wibroakustyczna łożysk tocznych - ocena stanu technicznego łożysk w trakcie eksploatacji jak również na laboratoryjnym stanowisku badawczym.
 • Diagnostyka wibroakustyczna przekładni zębatych - ocena stanu technicznego przekładni zębatych w trakcie eksploatacji jak również na laboratoryjnym stanowisku badawczym.
 • Pomiary natężenia dźwięku i wyznaczanie mocy akustycznej maszyn i urządzeń metodą natężeniową.
 • Bezkontaktowe (laserowe) pomiary drgań.
 • Diagnostykę maszyn wirnikowych w zmiennych warunkach działania - prowadzenie badań maszyn wirnikowych metodami wibroakustycznymi (włącznie z pomiarami) podczas jej działania w warunkach rozruchu, wybiegu oraz opis jej własności dynamicznych i stanu technicznego.
 • Pozyskiwanie wiedzy diagnostycznej od specjalistów w dziedzinie eksploatacji - przeprowadzenie kompletnego procesu pozyskiwania wiedzy za pomocą oryginalnej metody opracowanej w Instytucie PKM.
 • Ocena zagrożeń wibroakustycznych środowiska i człowieka - wykonywanie ekspertyz w zakresie oddziaływania hałasu i drgań na człowieka i jego otoczenie wraz z propozycjami sposobu redukcji tego wpływu.
 • Pomiar i ocena emisji wibroakustycznej maszyn i urządzeń - wykonywanie ekspertyz w zakresie emisji drgań i hałasu emitowanego przez wskazane maszyny i urządzenia.
 • Pozyskiwanie relacji diagnostycznych metodami uczenia maszynowego - przeprowadzenie kompletnego procesu pozyskiwania relacji między symptomami wystąpienia uszkodzenia a stanem technicznym obiektu za pomocą oryginalnych metod opracowanych w Instytucie PKM.
 • Pozyskiwanie relacji diagnostycznych z zastosowaniem modeli odwrotnych - przeprowadzenie kompletnego procesu pozyskiwania relacji między symptomami wystąpienia uszkodzenia a stanem technicznym obiektu za pomocą oryginalnej metody opracowanej w Instytucie PKM.
 • Inspekcje termograficzne maszyn i urządzeń - prowadzenie obserwacji rozkładu pól temperatur na powierzchniach maszyn i urządzeń w celu oceny ich stanu i/lub kontroli jakości przeglądów i remontów.
 • Badania nieniszczące z zastosowaniem termografii - identyfikacja defektów materiałowych i uszkodzeń eksploatacyjnych w częściach maszyn i urządzeń z zastosowaniem termografii dynamicznej
 • Pomiar i ocena emisji akustycznej - identyfikacja pęknięć i uszkodzeń generujących emisję akustyczną w zakresie wysokich częstotliwości.
 • Projektowanie i wykonywanie oprogramowania do monitorowania i diagnostyki maszyn i urządzeń.
 • Projektowanie i kompletowanie specjalizowanych stanowisk do badań podzespołów maszyn.

Zespół naukowców Instytutu PKM jest przygotowany aby rozszerzyć zaprezentowaną ofertę o metodę badawczą wynikającą ze sformułowanej potrzeby i charakteru przedstawianego problemu naukowo-badawczego.

Zaplecze techniczne

Pracownia Diagnostyki Maszyn wyposażona jest w zestaw nowoczesnej wielokanałowej aparatury pomiarowej i oprogramowania, które w zależności od potrzeb i charakteru badań są w sposób elastyczny ze sobą konfigurowane. Posiadane czujniki m.in. takich firm jak Bruel&Kjear, PCB, Polytec, G.R.A.S pozwalają na wielokanałowy pomiary różnych wielkości fizycznych m.in.:

 • drgań - w sposób kontaktowy (akcelerometry) i bezkontaktowy (czujniki wiroprądowe, wibrometry laserowe),
 • hałasu - ciśnienie akustyczne (sonometr, mikrofony pojemnościowe), natężenie dźwięku (sonda natężenia dźwięku),
 • emisji akustycznej - detekcja wycieków i wczesnych defektów strukturalnych w zbiornikach jak i innych elementach,
 • naprężeń - pomiary tensometryczne,
 • temperatury - w sposób kontaktowy (termopary) i bezkontaktowy (kamera termowizyjna),

Sygnały analogowe z czujników, kondycjonowane są przez autonomiczne lub zintegrowane przedwzmacniacze i wzmacniacze pomiarowe takich firm jak Bruel&Kjear, LMS i przetwarzane są przez szybkie i dokładne przetworniki analogowo-cyfrowe takich firm jak: LMS, National Instruments, Spectral Dynamics.

Zarejestrowane sygnały analizowane są przez oprogramowanie dedykowane dla danego rodzaju aparatury lub przez wyspecjalizowane oprogramowanie naukowo-badawcze MATLAB i LabView, które dzięki rozmaitym modułom jest wykorzystywane do prowadzenia zaawansowanych obliczeń i badań.

Zaletą części posiadanego sprzętu pomiarowego jest przenośność, co pozwala na prowadzenie pomiarów poza laboratorium.

W laboratorium znajdują się również specjalizowane stanowiska badawcze pozwalające na prowadzenie czynnych eksperymentów diagnostycznych i symulację różnych zjawisk zachodzących w maszynach wirnikowych, łożyskach tocznych i hydrodynamicznych oraz w sprzęgłach i przekładniach zębatych.

Wieloletnie doświadczenie badawcze pracowników Katedry PKM pozwala wykorzystać pełne możliwości posiadanego sprzętu i oprogramowania oraz tworzyć zaawansowane metody rozwiązywania rozmaitych problemów naukowych i inżynierskich.

Lokalizacja

ul. Konarskiego 18a
44-100, Gliwice
Sala 546

Kontakt

dr inż. Marek FIDALI
dr inż. Dominik WACHLA

Zobacz też

Edytuj - Wydrukuj - Wyszukaj