Wybierz język:
pl en
Pracownia diagnostyki procesów

Informacje ogólne

Pracownia Diagnostyki Procesów(PDP) należy do Wielofunkcyjnego Laboratorium CAD/CAM i Diagnostyki Technicznej utworzonego w ramach projektu finansowanego ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Działalność prowadzona w PDP obejmuje różne obszary szeroko rozumianej diagnostyki procesów przemysłowych. W laboratorium prowadzone są:

 • zajęcia dydaktyczne m. in. z następujących przedmiotów:
  • Metody diagnostyki technicznej
  • Podstawy eksploatacji i diagnostyki maszyn
  • Eksploatacja oraz diagnostyka maszyn i urządzeń
  • Systemy pomiarowe
 • badania własne studentów studiów inżynierskich, magisterskich i doktoranckich w ramach realizowanych przez nich prac przejściowych, dyplomowych i doktorskich
 • badania własne pracowników Instytutu PKM
 • badania w ramach projektów badawczych finansowanych przez budżet Państwa oraz firmy prywatne
 • prowadzenie innych badań zleconych

Posiadana aparatura pomiarowa i oprogramowanie mogą być dopasowane do indywidualnych potrzeb i wymagań badawczych co pozwala na rozwiązywanie różnorodnych zadań badawczych.


Oferta badawcza

W Pracowni Diagnostyki Procesów możliwe jest zrealizowanie badań i aplikacji w zakresie systemów diagnostycznych dla obiektów technicznych. Oferta Instytutu PKM ukierunkowana jest dla różnych podmiotów zainteresowanych wdrażaniem systemów diagnostycznych działających w trybie on-line i off-line. Usługi świadczone są dla szerokiego spektrum obiektów diagnozowania jak na przykład: aparatura pomiarowa i wykonawcza oraz elementy instalacji w przemyśle energetycznym, chemicznym, wytwórczym, hutniczym i wielu innych. Metody i techniki diagnozowania realizowane są w oparciu o różnego rodzaju modele. Stosowane są zarówno podejścia klasyczne, w których wykorzystuje się modele analityczne lub numeryczne, jak również modele uzyskane w wyniku zastosowania metod i technik sztucznej inteligencji (np. algorytmy genetyczne, algorytmy immunologiczne, sieci neuronowe, systemy rozmyte, sieci przekonań, itp.). Systemy diagnostyczne realizowane są w IPKM z zastosowaniem techniki szybkiego prototypowania aplikacji. W tym celu wykorzystywane jest wysokiej klasy środowisko do obliczeń inżynierskich.

Zaplecze techniczne

Laboratorium wyposażone jest w dwa stanowiska badawcze przeznaczone do symulacji procesów przemysłowych i badania układów odpornych na uszkodzenia.

Stanowisko do symulacji procesów przemysłowych


Stanowisko do badania układów odpornych na uszkodzenia


Lokalizacja

ul. Konarskiego 22B
44-100, Gliwice
Sala 607

Kontakt

dr inż. Piotr TOMASIK
dr inż. Marek FIDALI
dr inż. Piotr PRZYSTAŁKA

Zobacz też

Edytuj - Wydrukuj - Wyszukaj