KPKM: Main / DaneAdresowe

Dane adresowe

Adres do korespondencji:
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Śląska
ul. Konarskiego 18a
44-100 Gliwice

Telefon: +48 32 237 14 67
Fax: +48 32 237 13 60

Poczta elektroniczna:

Zobacz też

Odebrano ze strony https://ipkm.polsl.pl/index.php?n=Main.DaneAdresowe
Data wydruku: 2022-08-13 23:59:34