Wybierz język:
pl en
Zeszyty Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn

Dział ten poświęcony jest zeszytom naukowym wydawanym przez Katedrę Podstaw Konstrukcji Maszyn.

 
Zeszyt nr 153
Selected applications of additive technologies

Autor (ed.): Andrzej Wróbel, Mark Wyleżoł
Rok wydania: 2021
ISBN 978-83-60759-28-8

Spis treści zeszytu nr 153
BibTeX
 
Zeszyt nr 152
Modelowanie, symulacje numeryczne i badania doświadczalne struktur elementów egzoszkieletu

Autor: Małgorzata John
Rok wydania: 2020
ISBN 978-83-60759-27-1

Spis treści zeszytu nr 152
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 151
Non-destructive evaluation of composite aircraft elements based on ultrasonic testing and image analysis

Autor: Angelika Wronkowicz-Katunin
Rok wydania: 2019
ISBN 978-83-60759-26-4

Spis treści zeszytu nr 151
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 150
Metoda wspomagania projektowania naczyń szklanych z zastosowaniem konfiguratora w środowisku poszerzonej rzeczywistości

Autor: Sylwester Oleszek
Rok wydania: 2018
ISBN 978-83-60759-25-7

Spis treści zeszytu nr 150
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 149
AI-METH 2017. ZASTOSOWANIA METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Autor: Praca zbiorowa
Rok wydania: 2017
ISBN 978-83-60759-24-0

Spis treści zeszytu nr 149
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 148
Metodyka wielokryterialnej optymalizacji cech geometrycznych implantu ortopedycznego do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

Autor: Małgorzata Muzalewska
Rok wydania: 2017
ISBN 978-83-60759-23-3

Spis treści zeszytu nr 148
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 147
Metoda wspomagania procesu projektowania i konstruowania z zastosowaniem technik ,,poszerzonej rzeczywistości''

Autor: Marcin Januszka
Rok wydania: 2012
ISBN 978-83-60759-22-6

Spis treści zeszytu nr 147
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 146
Ocena trwałości zmęczeniowej laminatów polimerowych w stanie lepkosprężystym z uwzględnieniem zjawisk cieplnych

Autor: Andrzej Katunin
Rok wydania: 2012
ISBN 978-83-60759-21-9

Spis treści zeszytu nr 146
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 145
System sterowania grupą inspekcyjnych robotów mobilnych bazujący na zachowaniach

Autor: Wawrzyniec Panfil
Rok wydania: 2012
ISBN 978-83-60759-20-2

Spis treści zeszytu nr 145
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 144
Metody oceny defektów powierzchni z wykorzystaniem technik analizy i rozpoznawania obrazów

Autor: Anna Bzymek
Rok wydania: 2011
ISBN 978-83-60759-19-6

Spis treści zeszytu nr 144
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 143
Szkieletowy system doradczy MMNET

Autor: Wojciech Cholewa (red.)
Rok wydania: 2010
ISBN 978-83-60759-18-9

Spis treści zeszytu nr 143
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 142
Identyfikacja umownych zastępczych źródeł sygnałów diagnostycznych

Autor: Tomasz Rogala
Rok wydania: 2009
ISBN 978-83-60759-14-1

Spis treści zeszytu nr 142
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 141
Metodyka modelowania neuronowego w diagnostyce procesów z uwzględnieniem elementów teorii chaosu

Autor: Piotr Przystałka
Rok wydania: 2009
ISBN 978-83-60759-13-4

Spis treści zeszytu nr 141
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 140
Wieloaspektowe modele diagnostyczne

Autor: Damian Skupnik
Rok wydania: 2009
ISBN 978-83-60759-12-7

Spis treści zeszytu nr 140
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 139
Digitalizacja powierzchni z zastosowaniem skanera optoelektronicznego. Wybrane zagadnienia

Autor: Marek Wyleżoł
Rok wydania: 2008
ISBN 978-83-60759-10-3

Spis treści zeszytu nr 139
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 138
Modele systemów oceny ryzyka i diagnostyki technicznej

Autor: Wojciech Cholewa, Kazimierz T. Kosmowski, Stanisław Radkowski
Rok wydania: 2008
ISBN 978-83-60759-09-7

Spis treści zeszytu nr 138
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 137
Szkieletowy system doradczy DIADYN

Autor: Wojciech Cholewa (red.)
Rok wydania: 2008
ISBN 978-83-60759-08-0

Spis treści zeszytu nr 137
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 136
Modele odwrotne i modelowanie diagnostyczne

Autor: Wojciech Cholewa, Tomasz Rogala
Rok wydania: 2008
ISBN 978-83-60759-11-0

Spis treści zeszytu nr 136
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 135
Identyfikacja stanu w układach rozproszonych

Autor: Sebastian Rzydzik
Rok wydania: 2007
ISBN 978-83-60759-03-5

Spis treści zeszytu nr 135
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 134
Profesorowi Januszowi Dietrychowi w setną rocznicę urodzin

Autor: Redakcja zbiorowa
Rok wydania: 2007
ISBN 978-83-60759-02-8

Spis treści zeszytu nr 134
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 133
Metody identyfikacji modeli procesów wolnozmiennych dla potrzeb diagnostyki technicznej

Autor: Piotr Tomasik
Rok wydania: 2007
ISBN 978-83-60759-01-1

Spis treści zeszytu nr 133
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 132
Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w identyfikacji odwrotnych modeli diagnostycznych

Autor: Grzegorz Urbanek
Rok wydania: 2006
ISBN 83-60759-00-6

Spis treści zeszytu nr 132
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 131
Metody doskonalenia sieci bayesowskich stosowanych w diagnostycznych systemach doradczych

Autor: Marcin Bednarski
Rok wydania: 2006
ISBN 83-916957-3-5

Spis treści zeszytu nr 131
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 130
Identyfikacja dynamicznych modeli diagnostycznych metodami odkryć wiedzy w bazach danych

Autor: Dominik Wachla
Rok wydania: 2006
ISBN 83–916957–9–4

Spis treści zeszytu nr 130
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 129
DIAGNOSTIC MODELS OF ROTATING MACHINERY OPERATING UNDER STEADY STATE CONDITIONS

Autor: Piotr Czop
Rok wydania: 2006
ISBN 83-916957-6-X

Spis treści zeszytu nr 129
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 128
Wielomodele diagnostyczne maszyn wirnikowych

Autor: Jacek Wojtusik
Rok wydania: 2006
ISBN 83–916957–2–7

Spis treści zeszytu nr 128
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 127
Reprezentacja wiedzy projektowo - konstrukcyjnej za pomocą sieci przekonań

Autor: Andrzej Mazurek
Rok wydania: 2006
ISBN 83–916957–4–3

Spis treści zeszytu nr 127
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 126
Metody badania wrażliwości cech sygnałów diagnostycznych

Autor: Damian Sławik
Rok wydania: 2006
ISBN 83–916957–8–6

Spis treści zeszytu nr 126
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 125
Symulacja defektów i budowa relacji diagnostycznych modelu numerycznego

Autor: Jan Kiciński (red.)
Rok wydania: 2005
ISBN 83–916957–7–8

Spis treści zeszytu nr 125
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 123
Metody łącznej analizy sygnałów w wielokanałowych układach diagnozujących maszyn wirnikowych

Autor: Marek Fidali
Rok wydania: 2003
ISBN 83-916957-1-9

Spis treści zeszytu nr 123
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 122
Diagnostic models of rotating machinery operating under steady state conditions

Autor: Piotr Czop
Rok wydania: 2006
ISBN 83-916957-6-X

Spis treści zeszytu nr 122
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 120
Diagnostyka techniczna. Metody odwracania nieliniowych modeli obiektów

Autor: Wojciech Cholewa, Jan Kiciński (redakcja pracy zbiorowej)
Rok wydania: 2001
ISBN 83-916957-5-1

Spis treści zeszytu nr 120
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 119
Obiektowe modele procesu propagacji stanów w układach maszyn

Autor: Krzysztof Psiuk
Rok wydania: 2001
ISBN 83-906533-7-0

Spis treści zeszytu nr 119
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 118
Metoda selekcji i redukcji informacji w diagnostyce maszyn

Autor: Krzysztof Ciupke
Rok wydania: 2001
ISBN 83-906533-6-2

Spis treści zeszytu nr 118
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 117
Metody jakościowej oceny cech sygnałów diagnostycznych

Autor: Paweł Chrzanowski
Rok wydania: 2001
ISBN 83–906533–5–4

Spis treści zeszytu nr 117
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 116
Badanie przydatności metod indukcyjnych do pozyskiwania wiedzy projektowej

Autor: Piotr Maniak
Rok wydania: 2001
ISBN 83–906533–4–6

Spis treści zeszytu nr 116
Pełny tekst do pobrania
BibTeX
 
Zeszyt nr 115
Metody pozyskiwania procedur i relacji diagnostycznych od specjalistów w dziedzinie eksploatacji maszyn

Autor: Marek Wyleżoł
Rok wydania: 2000
ISBN 83–906533–0–3

Spis treści zeszytu nr 115
Pełny tekst do pobrania
BibTeXOpiekun strony: dr hab. inż. Marek Wyleżoł, prof. PŚ (e-mail: )

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2022

Edytuj - Wydrukuj - Wyszukaj